Á Kiðagili notum við upplýsingakerfið Karellen:
- Kerfið heldur utan um mætingu, veikindi og frí. Foreldrar geta tilkynnt barn sitt inn veikt í gegnum kerfið og gert skýringu á veikindunum í texta s.s. flensa, hlaupabóla o.s.frv.
- Skóladagatal skólans er í upplýsingkerfinu en vikulegar fréttir verða áfram sendar í tölvupósti til foreldra.
- Foreldrar geta sent kennurum deildarinnar skilaboð - athugið að allir kennarar sem skráðir eru á deildina sjá skilaboðin - ekki einstaka kennari. Eigi aðeins einn kennari að sjá skilaboð frá foreldri má nýta tölvupóst viðkomandi.
- Myndir eru merktar ykkar barni svo aðrir sjá ekki myndina nema um hópmynd sé að ræða og fleiri börn séu merkt á tiltekna mynd. Athugið að ekki er leyfilegt að deila myndum af öðrum börnum en sínum eigin. Deili foreldrar myndum af öðrum börnum hefur viðkomandi brotið lög um persónuvernd.


Til að geta hafist handa þurfa foreldrar að virkja aðgang sinn að Karellen: https://my.karellen.is

Hér eru leiðbeiningar um fyrstu skráningu á my.karellen.is: leiðbeiningar til foreldra _ karellen leikskólakerfið.html

Að skrá sig inn á vefsíðuna:
Foreldrar skrá sig inn á Karellen vefsíðuna með því að velja innskráningu og velja virkja aðgang. Þar setja foreldrar inn netfangið sitt og virkja. Tölvupóstur ætti að berast innan 10 mínútna með slóð til að fylgja og greinagóðum leiðbeiningum. Ef tölvupóstur berst ekki vinsamlegast sendið póst á indabjork@akmennt.is þar sem fram kemur nafn barns, nafn foreldris og virkt netfang svo hægt sé að gera lagfæringar.


Að virkja aðgang að appinu í símanum:
Þegar foreldrar eru komnir með aðgang í gengum vefsíðu geta þeir sótt sér appið í símann sinn. Appið er aðgengilegt í bæði iOS og Android stýrikerfi. Hægt er að nálagast appið í gegnum Apple store og google Play.
Sjá leiðbeiningar: karellen app - uppls.pdf


Mikilvægt er að kynna sér vel eiginleika Karellen:
Við hvetjum ykkur til að kynna ykkur eiginleika kerfisins vel inn á heimasíðu Karellen https://karellen.is/eiginleikar/. Ef eitthvað er óljóst endilega hafið samband við okkur og við leiðbeinum ykkur.


Now we are in the process of using a new information system in Kiðagil, which is called Karellen. The system provides for attendance, attendance, school calendar, communication, and images of the children.
- The system keeps track of attendance, illness and vacation. Parents can report their child in sick through the system and explain the illness in the text, e.g. flu, chicken pox, etc.
- The school curriculum is in the information system but monthly calendars and news will continue to be sent by email to parents.
- Parents can send faculty members a message - note that all teachers registered in the faculty see the message - not a single teacher. If a message from parent is only meant for one teacher, teachers email can be used.
- It is fun to be able to send parents pictures of children during play and work. Images will be marked for a particular child so that others do not see the picture. However if there is a group picture, the system allows to mark the image for more than one child. Please note that sharing pictures of children other than your own is not allowed. If parents share pictures of other children, the person in question has violated the law on privacy.


In order to get started, parents need to activate their access to Karellen: https://my.karellen.is

Parents log in to the Karellen website by selecting their login and selecting enable access. There parents place their email address and activate. E-mail should be received within 10 minutes with a password and then parents can register with the ID number and password. If the e-mail is not received please send an e-mail to indabjork@akmennt.is including the name of the child, the name of the parent and the active e-mail address, for the repair.

To enable access to the app on your phone:
When parents have accessed a website, they can download the app to their phone. The app is available in both iOS and Android operating systems. An app can be uploaded via Apple Store and Google Play.
See instructions:
https://karellen.is/leikskolaapp/

It is important to familiarise yourself with the qualities of Karellen:
We encourage you to familiarise yourself with the features of the system on the Karellen website. If something is unclear, please contact us and we will guide you.
https://karellen.is/eiginleikar/

© 2016 - 2024 Karellen